Hoe schrijf je een recensie? Met voorbeelden!

Je kan alleen een recensie schrijven over een film, een toneelstuk of een concert.

Zo schrijf je een recensie:

Lees de hele opdracht goed voordat je gaat schrijven!

Je gaat een recensie schrijven over de culturele activiteit (film, toneelstuk of concert) die je hebt ondernomen. Die recensie is een betoog of een beschouwing, dat mag je zelf bepalen. Stel je vond de culturele activiteit helemaal fantastisch of heel slecht, dan ligt het voor de hand dat je een betoog schrijft. Vond je dat de culturele activiteit zowel sterke als zwakke punten heeft, dan schrijf je een beschouwing. Je tekst telt circa 400 woorden.

Denk bij het schrijven van je betoog of beschouwing aan de indeling:

 

Betoog:

Inleiding = standpunt

Kern = argumenten / tegenargumenten met weerlegging

Slot = conclusie

Beschouwing:

Inleiding = vraagstelling

Kern = sterke / zwakke punten

Slot = afweging

 In je recensie moet je de volgende onderdelen verwerken:

Inleiding:

–          De titel van de culturele activiteit, de naam van de “maker” (regisseur, muzikant, band et cetera) en wanneer het gemaakt is.

–          Een beknopte beschrijving van de inhoud (maximaal 75 woorden). Noem daarbij ook de belangrijkste gebeurtenis in het verhaal en leg uit waarom die gebeurtenis zo belangrijk is.

Let op: besteed je te veel woorden aan het beschrijven van de inhoud, dan schrijf je een uiteenzetting i.p.v. een betoog of beschouwing!

Kern:

Beoordeling
Het belangrijkste deel van de recensie is jouw eigen mening. Wat vond je er van? Hierbij let je op de techniek, originaliteit, inhoud en emotie.
Techniek
Dat betekent de vakbekwaamheid van de artiesten.

Originaliteit
Heeft de regisseur/muzikant/band iets compleet nieuws gebracht? Of is het slechts een herhaling of aanpassing van iets bestaands?

Inhoud
Wat is eigenlijk de bedoeling van de regisseur/muzikant/band? Waarom heeft hij dit gemaakt? Wordt door de regisseur/muzikant/band een bepaald thema of onderwerp aangekaart op een bijzondere manier?

Emotie
Jouw gevoel staat hierin centraal. Heeft het stuk je aangegrepen? Kreeg je tranen in je ogen van die slotscène of deed het je helemaal niets? Vertel waarom wel of niet.

Bij muziek:

Omschrijf de muziek die je hebt gehoord tot in detail, vertel waarom het vernieuwend is en noem ter vergelijking een aantal andere bands. Wat maakt wat je hoorde voor jou uniek? Wat vond je van de podium act?

Slot:
Het eindoordeel. Hierin geef je aan of je wat je gezien of gehoord hebt de moeite waard vond of juist niet. Dit kan zijn omdat je er wat van geleerd hebt. Ook kun je anderen aan- of juist afraden om naar de voorstelling of concert te gaan. Het kan ook zijn, dat het voor de ene doelgroep wel interessant is en voor de andere juist niet. Dit is de plek om dit soort dingen aan te geven.

–          Noem enkele sterke en/of zwakke punten van de culturele activiteit. Zorg voor een   goede toelichting.

–          Geef met goede argumenten aan waarom je iemand deze culturele activiteit wel of     niet zou aanraden.

Let verder op de volgende punten:

–          Bedenk een goede titel

–          Maak een goede alinea-indeling

–          Denk aan de tekstverbanden: signaalwoorden

–          Controleer je tekst op taalfouten (tip: laat je tekst ook door een klasgenoot controleren).

SUCCES!

Voorbeelden:

Beyoncé in Ziggo Dome

recensie cabaret vb

recensie cabaret vb2

recensie muziek vb

Wertheim recensie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s