Over dit blog

Wat betekent CKV:

CKV staat voor de afkorting Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Kunst is verbonden met de maatschappij. Kunst is moeilijk te omschrijven, maar we komen het overal tegen: op straat, op het postkantoor, in de bioscoop, theater, op concerten, op het strand , in parken en in huis, noem maar op. Het doel van CKV is dat iedere leerling kennis maakt met verschillende vormen van kunst en cultuur. Dat doe je in de lessen op school maar ook in je vrije tijd buiten school. De studielast voor CKV is 120 uur voor de havo en 160 voor vwo.

Tijdens de lessen leer je de betekenis van diverse kunstvormen kennen, enige kunstvormen met elkaar te vergelijken en je oefent in het waarnemen van kunst. Wat kunst is kun je aan het eind van dit jaar wellicht zelf beter beantwoorden, als je veel ervaring hebt gekregen in dit gebied. Want dat is vooral de bedoeling; het ervaren van diverse vormen van kunst en cultuur en je daar een mening over leren vormen. Met kunst moet je leren omgaan. Anders loop je er omheen en dat zou zonde zijn.
Wat ga je doen?

CZP Je gaat een digitaal kunstdossier aanleggen waarin je je ervaringen gaat verwerken. Je begint in periode 1 met het schrijven van je Cultureel Zelfportret (CZP), verderop lees je waaraan dit moet voldoen.

DISCAP Dit jaar ga je verschillende professionele culturele activiteiten ondernemen in verschillende disciplines, architectuur, beeldend, film, dans, theater, muziek, nieuwe media. Je docent bepaalt welke discipline wanneer behandelt wordt. Over de activiteit schrijf je een reflectie die je verwerkt in je digitale kunstdossier. Een aantal culturele activiteiten onderneem je in je eigen tijd, het Segbroek zal minimaal 1 culturele activiteit gezamenlijk aanbieden. Tijdens de lessen ga je praktische opdrachten doen gerelateerd aan de te behandelen discipline, de resultaten en je procesverslag verwerk je in je digitale kunstdossier

Een DISCAP bestaat uit:

  1. CAP (Professionele Culturele Activiteit) gerelateerd aan een discipline
  2. Reflectie (kijkwijzer/ervaringswijzer) op de CAP gerelateerd aan dezelfde discipline verwerkt in je digitale kunstdossier.
  3. PO (Praktische Opdracht) gerelateerd aan dezelfde discipline, van je PO hou je een procesverslag bij, ook dat verwerk je in je kunstdossier.

Het onderzoek 4 havo en 5 vwo sluiten ckv af met een onderzoek.

Doel van dit onderzoek is dat je jezelf verdiept in het maakproces van een kunstenaar/ontwerper waardoor je gaat begrijpen hoe kunst tot stand komt en wat de betekenis of functie van een maakproces is. Dat doe je door gericht informatie te verzamelen over één of enkele aspecten van werk van een bepaalde kunstenaar/artiest en door er vervolgens zelf praktisch mee aan de gang te gaan en zelf een product te maken dat een directe relatie heeft met het onderzoek. Je schrijft een onderzoeksverslag dat je verwerkt in je kunstdossier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s